top of page

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İş süreçlerinizi dijitalleştirin, veriminizi arttırın ! Aşağıdaki modüller daha önce devreye alınmış modüllerdir. Bunların dışında bir sürecinizi de dijitalleştirmek isterseniz. Size çözüm sağlayabiliriz.

Özlük
İzin
Eğitim
Ürün

Özlük Yönetimi Modülü

 • Özlük bilgilerini kaydetme

 • Personel ve organizasyon eşleştirmelerini yapabilme

 • Personel yeterlilik ve yetkinlik bilgilerini tanımlama

 • Üretim ve kalite sistemleri ile tam entegre

 • Yetenek yönetimi

İzin Yönetimi

İzin yönetimi modülü için personel özlük bilgileriniz ile tam entegre olmamız veya özlük bilgilerini bu sistemde tutmamız gerekiyor. İzin yönetimi modülü size neler sağlar :

 • Farklı izin türlerine özel kontrol ve onay mekanizmaları

 • Dijital izin yönetimi

 • Kademeli izin onay sistemi

 • Yıllık, ücretli, ücretsiz izin yönetimi

 • Raporlu izin yönetimi

 • İzin döküman yönetimi

 • Kalan, devreden ve bakiye izin yönetimi

 • Bireysel ve toplu izin girişi

 • İzin kağıdı yazdırma özelliği

Eğitim Yönetimi

 • Personel bazlı eğitim takibi

 • Periyodik eğitimler için uyarı sistemi

 • Eğitim sonuçları değerlendirme

Ürün Yönetimi

 • Ürünlerin ERP sisteminden entegrasyonu

 • Ürün ağaçlarının ERP sisteminden entegrasyonu

 • Patlatılmış ürün ağacının ERP sisteminden entegrasyonu

 • Ürün istasyonlarının oluşturulması

 • İstasyon personellerinin tanımlanması ve önceliklendirme

 • Ürün operasyonlarının ve talimatlarının tanımlanması

 • Üründeki operasyonların yetenek setleri ile bağlanması

 • Ürüne ait makina ve kalıp listesinin MES sisteminden entegrasyonu

 • Ürünün geçmiş üretimlerinin izlenebilirliği

 • Ürün barkod yönetimi, barkod tasarlama

 • Üretim adet takibi

 • Ürün sipariş yönetimi

 • Üretim emri ile entegre

 • Hızlı ürün kopyalama özelliği ile benzer ürünleri hemen üretir.

Personel Planlama

Özlük, eğitim, izin ve ürün yönetimi modüllerini kullanarak çalışır.

 • Personelleri havuzlara bölme

 • Havuz ve yetenek bazlı ürün, istasyon önceliklendirerek personel planlama

 • Ön plan listesi hazırlama

 • Kesin plan değişim senaryoları

 • Personel plan duyuru formatında yazdırma

İş Gücü Yönetimi

Ürün yönetimi modülünden topladığı bilgiler ile ürün bazlı iş gücü dağılımını periyodik olarak hesaplar ve tarihsel değişimlerini gösterir.

 

Kalite Yönetimi

 • Uyarı formlarının dijitalleştirilmesi,

 • Giriş kalite kontrol sürecinin uygulanan standartlara göre dijitalleştirilmesi

Döküman Yönetimi

Belirli bir gruplama ve düzene sahip olan veya olmayan dökümanlarınız için, versiyon takip, revizyon kayıt sistemidir.

Sistem Yönetimi

Dijital dönüşüm aracınızın içerisinde teknik kullanıcıların erişiminin olduğu sistem ayar sayfalarıdır.

Kullanıcı Yönetimi

Dijital dönüşüm aracınızın sayfa ve butonlarında yüzlerce yetki olabilir. Yetkilerin ve kullanıcı bilgilerinin yönetimi için geliştirilmiş sistemlerdir.

Planlama
İş Gücü
kalite
döküman
sistem
kullanıcı
bottom of page